خبرنامه الکترونیکی

با خبرنامه الکترونیکی شیـراز آی تـی در ارتباط باشید ، اخبار ، رخدادها ، دستاوردها ، پروژه ها ، دوره های آموزشی ، استارتاپ ها ، نمایشگاه ها ، سمینارها و ..می خواهید عضو خبرنامه ایمیلی و پیامکی ما باشید!